Δήμος Καστοριάς

Συνεδρίαση

17η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε την  Τρίτη   24   Απριλίου  2018 και ώρα 12:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

foto emporopanhgyri

Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη Δισπηλιού

Ο Δήμος Καστοριάς καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη  η οποία θα διεξαχθεί στις 16 & 17 Μαϊου 2018  στην Τοπική Κοινότητα Δισπηλιού, στον χώρο «Εκκλησία Αναλήψεως του Κυρίου», να  υποβάλλουν αίτηση...

έρευνα αγοράς

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Προμήθεια αυτόνομων, αυτοκινούμενων χορτοκοπτικών μηχανημάτων» (Α.Μ.: 03/2018). Ο Δήμος Καστοριάς σας καλεί να υποβάλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης προμήθειας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με...

έρευνα αγοράς

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων πρασίνου και προμήθεια ανταλλακτικών χορτοκοπτικών μηχανημάτων» (Α.Μ.: 08/2018). Ο Δήμος Καστοριάς σας καλεί να υποβάλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης...

logo1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «Πιστοποίηση επαγγελματικής ικανότητας οδηγών»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να αναθέσει την εργασία «Πιστοποίηση επαγγελματικής ικανότητας οδηγών», προϋπολογισμού 1.760,00 € (χιλίων επτακοσίων εξήντα ευρώ), σύμφωνα με την από 20-3-2018 τεχνική περιγραφή που συνέταξε η Διεύθυνση Καθαριότητας,...

logo1

” Εκσυγχρονισμός – αντικατάσταση φωτεινών σηματοδοτών Δήμου Καστοριάς ” με Α.Μ. 8/2018, µε προϋπολογισµό 25.000,00€ µε ΦΠΑ.

Ο Δήµος Καστοριάς  προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό  διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου  ” Εκσυγχρονισμός – αντικατάσταση φωτεινών σηματοδοτών Δήμου Καστοριάς “  με Α.Μ. 8/2018, µε προϋπολογισµό 25.000,00€ µε ΦΠΑ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία ...

Συνεδρίαση2

8η πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 και ώρα 19:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

FILE0327

RUN GREECE 2018

Για συνεχόμενη χρονιά ο επιτυχής θεσμός «RUN GREECE» θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Καστοριάς την Κυριακή 13 Μαΐου 2018. Ένας θεσμός που προάγει το «ευ αγωνίζεσθαι» και τον τουριστικό τομέα και αναδεικνύει την περιοχή....