Δήμος Καστοριάς

PETRELAIO_THERMANIS

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»για τις ανάγκες των...

logo1

Δημόσιος μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου με αριθμό μελέτης : 125 – 2017.

Ο Δήμος Καστοριάς προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, του έργου: << Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων οικισμού Κορησού>>, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.460.900,00€ ( χωρίς ΦΠΑ), στην κατηγορία  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Α/Α Συστήματος: 75219.  Τεχνική Εκθεση –...

logo1

Δημόσιος μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου – Α.Μ. 06/2017.

Ο Δήμος Καστοριάς προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: << Αναβάθμιση εγκαταστάσεων θέρμανσης & φωτισμού 5ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς >>, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 82.500,00€ ( με ΦΠΑ), στην...

έργα

Ανακοίνωση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών...

koinofelis_epixeirisi_oresteias-720x340

Στοιχεία Επισκεψιμότητας στο «Σπήλαιο Δράκου» και στο «Τουριστικό Περίπτερο Πληροφοριών» από την Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς “Ορεστειάς”

  Από την Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς “Ορεστειάς” ανακοινώνονται τα επίσημα στοιχεία επισκεψιμότητας, όσο αφορά το οικομουσείο «Σπήλαιο Δράκου» για τα έτη 2015, 2016, 2017 & το τρέχον έτος του 2018, όπου καταγράφηκε σημαντική...

38071914_10216483112366889_1087648996823924736_n

Επίσκεψη Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας Καστοριάς στον Δήμαρχο Καστοριάς

Τον Δήμαρχο Καστοριάς κ. Ανέστη Αγγελή, επισκέφτηκαν τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Π.Φ (Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας Καστοριάς), κ. Γεωργιάδης Αθανάσιος, ιατρός, κα. Βλάχου Αντωνία, ψυχολόγος, κ. Γραβαλίδης Δημήτριος, μέλος της ΕΤΑΚ και κα. ΜΠΑΚΟΛΑ...

ΕΛΓΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛ.Γ.Α. ΓΙΑ ΤΗ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 5.1 (ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ)

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Υπομέτρο 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων» του Προγράμματος Αγροτικής...