Δήμος Καστοριάς

Συνεδρίαση

8η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε την Τρίτη   27   Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

λαική

Ανακοίνωση ανανέωσης επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου

Ο Δήμος Καστοριάς, στα πλαίσια του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», καλεί Α. επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δεν έχουν ανανεώσει την...

ΚΟΡΗΣΟΣ .

Πρόγραμμα Δράσεων για το μήνα Μάρτιο της “Κωνσταντινιδείου” Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορησού

“Ν.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ” ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΕΙΟΥ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΡΗΣΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 Παρουσίαση του εξαιρετικά χρήσιμου βιβλίου, για όλες τις μαμάδες με τίτλο “Η μαμά...

logo1

Απόφαση για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της ΚΕΔΕ για την απόσυρση άρθρων το Ν/Σ για την ένταξη νηπίων 4 ετών στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Με στόχο να παραμείνει η εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και η εξυπηρέτηση των οικογενειών των παιδιών που φοιτούν σε αυτούς, ιδιαίτερα στις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας,...

Δημος Καστοριας

5η Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

  Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 18:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Καντινα

Ενημέρωση σχετικά με την καταγραφή αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου-πλανόδιου και στάσιμου

Στα πλαίσια εφαρμογής της προετοιμασίας των υπηρεσιών των Δήμων και Περιφερειών για την ηλεκτρονική καταγραφή των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου-πλανόδιου και στάσιμου ,αναρτούμε στην  ιστοσελίδα του Δήμου, την κατάσταση των φυσικών φακέλων των αδειών...