Δήμος Καστοριάς

Δημότες

Ανακοίνωση Πρόσληψης

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: ……………………………………………………………………………. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά  είκοσι (20) ατόμων, ήτοι :  ενός (1) ατόμου ειδικότητας  ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων (ΤΣΑΠΑΚΙ)...

Ποιμνιοστάσιο

Ανακοίνωση για Έκδοση Άδειας Διατήρησης Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

Δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. 940/81279/26.7.2017 με σκοπό τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, των κυρώσεων καθώς και λεπτομερειών εφαρμογής της...

έρευνα αγοράς

Επαναληπτική έρευνα αγοράς για την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου (Αρ. Πρωτ. 20980-2017)

Ανακοινώνουμε ότι σε συνέχεια της υπ’ αρίθμ. 18037/2017 πρόσκλησης ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει επαναληπτική έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας:  «Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου» (αρ. μελέτης 17/2017),...

12

Ο Δήμος Καστοριάς για την απομάκρυνση των οχημάτων από την περιοχή των Μανιάκων

Η Δημοτική Αρχή ενημερώνει πως η απόφαση της  για την απομάκρυνση των οχημάτων από  την περιοχή  των Μανιάκων ήταν επιβεβλημένη για την καθαριότητα και  την προστασία  του περιβάλλοντος. Η παρουσία των αδέσποτων ζώων που...

11

Παρουσία Δημάρχου η Θεία Λειτουργία προς τιμήν του νεομάρτυρος Κλεισούρας Μάρκου Μάρκουλη

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Κλεισούρας παρευρεθήκαν  ο Δήμαρχος Καστοριάς κ. Ανέστης Αγγελής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Τόμου καθώς και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Χρήστος Γάκης,  όπου παρακολούθησαν ...

Συνεδρίαση

9η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017 και ώρα 11:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Διαβούλευση1

Διαβούλευση για έκδοση κανονιστικής απόφασης παραχώρησης ή μη στάσης & στάθμευσης στη Δ.Κ. Καστοριάς.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους...