Δήμος Καστοριάς

images

Αναγγελία για ζημιές σε μήλα, καρυδιές, φασόλια από Παγετό στις 23/04/2017 και για ζημιές σε χειμερινά σιτηρά, βρώσιμα όσπρια, κτηνοτροφικά φυτά, αρωματικά φυτά και ενεργειακά φυτά από Παγετούς Χειμώνα 2017

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημίες από ΠΑΓΕΤΟ στις 23/04/2017 σε όσες Τοπικές Κοινότητες έχουν αναφερθεί ζημιές σε μήλα, καρυδιές και φασόλια . Για τις υπόλοιπες υπάρχει η δυνατότητα αναγγελίας εφόσον οι...

Συνεδρίαση2

11η Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 και ώρα 19:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

logo_kastoria_transparent-300x170

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για “Προμήθεια πυροσβεστικών μέσων” (Α.Μ.: 29/2017)

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης προμήθειας, δαπάνης 1.000,00 € που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 30.7135.02 του οικονομικού...

Δημότες

Ανακοίνωση για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (υπ’ αρίθμ. πρωτ. 9589-2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: ……………………………………………………………………………………………..   ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ   Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά δέκα  (10) ατόμων που θα απασχοληθούν για την κάλυψη αναγκών...

έρευνα αγοράς

Επαναληπτική Διακήρυξη (αρ. πρωτ. 9521/2017) για :Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείων – Φωτοτυπικού Υλικού -Φωτοτυπικών σχεδίων – Διαφανειών

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο   κατακύρωσης   την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείων – Φωτοτυπικού  Υλικού -Φωτοτυπικών σχεδίων – Διαφανειών...

Λογότυπο Ραγκουτσαριών

Ανοιχτή Πρόσκληση για τα “Καστοριανά Ραγκουτσάρια”

Από την Αντιδημαρχία “Παραδοσιακών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων” και την οργανωτική επιτροπή των “Καστοριανών Ραγκουτσαριών”, γίνεται γνωστό ότι ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για τη διοργάνωση του καρναβαλιού 2018.