Δήμος Καστοριάς

Καταστήματα

Ανακοίνωση για χρήση μουσικής

 Παρακαλούνται οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος , που εκδόθηκε πριν την εφαρμογή της ΚΥΑ 16228/17-06-2017(ΦΕΚ 1723/Β/18-07-2017) και  τον σχετικό Ν.4442/2016 , εφόσον κάνουν χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων  να προβούν άμεσα στην...

Δημος Καστοριας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΩΝ»

Καστοριά  20/9/2017 Αρ. Πρωτ.: 24096 Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών), για την απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας  αλατοδιανομέων», προϋπολογισμού 15.000,00€ (δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α....

πένθος

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς για το θάνατο του Καθηγητού Κωνσταντίνου Σημαιοφορίδη, διατελέσαντος Δημάρχου, Βουλευτή Καστοριάς επί σειρά ετών και Υπουργού της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ   ΘΕΜΑ : «Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Καθηγητού Κωνσταντίνου Σημαιοφορίδη, διατελέσαντος Δημάρχου, Βουλευτή Καστοριάς επί σειρά ετών και Υπουργού της Ελληνικής Κυβέρνησης»....

έρευνα αγοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού ψηφιακής υπογραφής

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας:  «Προμήθεια εξοπλισμού ψηφιακής υπογραφής», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ....

Δημότες

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου

 Ο Δήμος Καστοριάς έχοντας υπόψη: ………………………………….. Ανακοινώνει    Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου με την παρακάτω ειδικότητα και θέση: ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΔΗΜΟΣ...

Δημος Καστοριας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης προμήθειας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 20.6662.04 και 20.6662.13 του οικονομικού έτους...

BIBLIOUHKH KASTORIAS

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Καστοριά 20/09/2017 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                        ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ “Ν. Π. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ” Τηλ.2467027777                                                                        Φάξ.2467027927                                                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σας ενημερώνουμε ότι η Δημοτική Βιβλιοθήκη...

Δημος Καστοριας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ” Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ψύξης – κλιματισμού Δήμου Καστοριάς ” (Α.Μ.: 67/2017)

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης προμήθειας, δαπάνης 521,00 € που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 30.6662.05 του οικονομικού...