Δήμος Καστοριάς

Δημος Καστοριας

Κληροδότημα «ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΣΑ» προϋπολογισμός οικ. έτους 2019 (1η Τροποποίηση)

(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 69054/16-05-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, σχετική η υπ’ αριθμ. 55/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

έρευνα αγοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ταχυμεταφορά εγγράφων- Ορθή Επανάληψη

Ο Δήμος Καστοριάς ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων των υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς ,διεξάγει έρευνα αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Εκδρομές των ΚΑΠΗ για Βόλο και Πόρτο Χέλι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 20/05/2019 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ν. Π. «ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Πληρ: Παπανικολάου Μαρία Τηλ. 2467080348 mai:pskastorias@windowslive.com ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας...

εκλογές

Πρόγραμμα Εκλογής για τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 – Ορθή Επανάληψη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4555/2018 “Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ...

εκλογές

Πρόγραμμα Εκλογής για τις περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α΄87), όπως ισχύει. 2.Την αρ.52/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης με...

ΕΛΓΑ

Αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ στις 14/05/2019 στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης για την οποία έχουν αναφερθεί ζημιές σε οπορωφόρα. Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην...

ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΔΙΣΠΗΛΙΟ

Πρόσκληση συμμετοχής στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη Δισπηλιού

Ο Δήμος Καστοριάς καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη η οποία θα διεξαχθεί στις 04,05 & 06 Ιουνίου 2019 στην Τοπική Κοινότητα Δισπηλιού, στον χώρο «Εκκλησία Αναλήψεως του Κυρίου», να  υποβάλλουν αίτηση...