Δήμος Καστοριάς

Συνεδρίαση

13η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή   23   Μαρτίου  2018 και ώρα 12:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

i-ora-tis-gis-660x330

Η Ώρα της Γης

Η Ώρα της Γης είναι η μεγαλύτερη συμμετοχική εκστρατεία ευαισθητοποίησης που υπήρξε ποτέ για την προστασία του πλανήτη μας. Ξεκίνησε το 2007 στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας και έκτοτε κινητοποιεί εκατομμύρια πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς,...

έρευνα αγοράς

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα  αγοράς       (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της παροχής         υπηρεσιών ιατρού εργασίας (αρ....

Συνεδρίαση2

7η Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 19:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

ακίνητο-ακίνητα

Ανακοίνωση Εκποίησης Ακινήτου από το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς  σύμφωνα το αριθμ. πρωτ.:14971/31-01-2018 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας Γραφείο κοινωφελών Περιουσιών και την αριθμ.29Α / 14-2-2018 Απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ,  και ως εκτελεστής της δωρεάς της...