Δήμος Καστοριάς

Συνεδρίαση

15η Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Συνεδρίαση

52η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε την Πέμπτη  21  Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

Συνεδρίαση2

32η Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

images βοδια

Ψηφιακή Υπηρεσία καταχώρησης γεννήσεων βοοειδών

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 220118/13337/15-12-2017 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε. Καστοριάς, από την 18η Δεκεμβρίου 2017, θα λειτουργήσει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ψηφιακή υπηρεσία καταχώρησης γεννήσεων των...

logo1

Νέες αιτήσεις για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καστοριάς

Στα πλαίσια της Κοινωνικής Προστασίας και Μέριμνας των ευπαθών ομάδων που πλήττονται κοινωνικοοικονομικά, ο Δήμος Καστοριάς, θα δεχθεί νέες αιτήσεις για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, με στόχο, να μετριάσει τις δυσμενείς επιπτώσεις της φτώχειας,...

logo1

Ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση των τμημάτων Υγείας-Πρόνοιας στο κτήριο πρώην ΚΠΕ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού Τουρισμού του Δήμου, ενημερώνει τους Δημότες Καστοριάς ότι ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση  των κάτωθι τμημάτων (Υγείας – Πρόνοιας) στο κτήριο πρώην ΚΠΕ, στην οδό Παλαιολόγου 1 και Βιτσίου γωνία...

logo1

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ , ΜΑΚΕΔΝΩΝ, ΒΙΤΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ»(Α.Μ. 134/2017)

Προκειμένου ο Δήμος Καστοριάς να προβεί στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΜΑΚΕΔΝΩΝ, ΒΙΤΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 36.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, βάσει του Ν....

logo1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ   Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών), για την απευθείας ανάθεση της Προμήθειας  «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων», προϋπολογισμού 6.999,80 €...