Δήμος Καστοριάς

vivliothiki

Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Οξυάς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικής δασικής  έκτασης, στην Τ.Κ. Οξυάς, εμβαδού 429,89 τ.μ., για εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Δημος Καστοριας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ”

  Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών), για την απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας «Ανακύκλωση αδρανών υλικών κατεδαφίσεων», προϋπολογισμού 2.999,93 € (δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ...

Επιχειρηματικότητα

Έκθεση και συνέδριο eCommerce Expo 2017

Η Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Καστοριάς σας ενημερώνει ότι στις 25 & 26 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί η έκθεση και συνέδριο eCommerce Expo 2017. Η διοργάνωση απευθύνεται σε επαγγελματίες του ηλεκτρονικού επιχειρείν δηλαδή επιχειρήσεις που ασχολούνται...

Δημότες

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)

Η Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Καστοριάς σας ενημερώνει για την έναρξη της 3ης περιόδου υποβολής για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020....

1904081

Διανομή φρούτων από τον Δήμο της Καστοριάς

Από τον Δήμο Καστοριάς ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή φρούτων (πορτοκάλια) μέσω του κοινωνικού παντοπωλείου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας  Παιδείας Πολιτισμού Τουρισμού, του Δήμου Καστοριάς (περιοχή ΔΗΝΑΚ), την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 και την...

01-category-v2

Ενημέρωση σχετικά με την εναπόθεση απορριμμάτων και υπολειμμάτων καύσης στους κάδους

Ενόψει της χειμερινής περιόδου, παρακαλούνται οι πολίτες του Δήμου Καστοριάς να μην απορρίπτουν υπολείμματα καύσης από θερμάστρες και τζάκια στους κάδους απορριμμάτων καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ακόμη και στα απορριμματοφόρα οχήματα.

έρευνα αγοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας:  «Προμήθεια εξοπλισμού Τ.Π.Ε» (αρ. μελέτης 27/2017), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 και...