- Δήμος Καστοριάς - https://www.kastoria.gov.gr -

Έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

  1. Αίτηση
  2. Αστυνομική Ταυτότητα

Σημείωση:

Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον Δήμο όπου είστε δημότης