- Δήμος Καστοριάς - https://www.kastoria.gov.gr -

Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

  1. Αίτηση
  2. Αστυνομική Ταυτότητα του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας
  3. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο)
  4. Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου

Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων εκδίδονται:

Δικαιούνται να παραλάβουν αντίγραφο, οι συγγενείς Α΄ βαθμού ή (ο/η) σύζυγος ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι:

Σημείωση:

Η ληξιαρχική πράξη θανάτου εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου, στον οποίο πραγματοποιήθηκε ο θάνατος ή από τον τόπο ταφής. Πρέπει να γνωρίζετε τον τόπο και το έτος του θανάτου.