- Δήμος Καστοριάς - https://www.kastoria.gov.gr -

Πέτρος Δοκόπουλος

Alles in ordnung

Βιογραφικό

Ιδιώτης Ειδικός Καρδιολόγος

Απόφοιτος Ιατρικής του ΑΕΙ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Απόφοιτος ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων

Πτυχιούχος οδοντοτεχνίτης των Σχολών Παστέρ

Μέλος ομάδων πετοσφαίρισης (volleyball)

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά – Γερμανικά

Του αρέσουν η ποδηλασία, το διάβασμα, ο αθλητισμός, τα video games.

Είναι παντρεμένος κι έχει δύο παιδιά.

Αρμοδιότητες

Η Αντιδημαρχία είναι αρμόδια για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των λειτουργιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού που περιλαμβάνει τα Τμήματα:

α) Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων

β) Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

γ) Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

δ) Τουρισμού & Πολιτισμού (μόνο για θέματα Πολιτισμού)

ε) Βοήθεια στο σπίτι

στ) Κοινωνικής Μέριμνας

Καθώς επίσης και τωνΔομών που λειτουργούν μέσω ΕΣΠΑ:

α) Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας

β) Κέντρο Κοινότητας Στον συγκεκριμένο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

•Σχεδιασμός, εισηγήσεις και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο

•Ανάδειξη όλων των αξιόλογων σημείων σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα

•Ενεργοποίηση κινήσεων για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου

•Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής καθώς και περαιτέρω ανάδειξη και προβολή

•Μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με το Υπουργείο

•Μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής

•Μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του αθλητισμού και την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων

•Μέριμνα συντήρησης και διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων

•Βελτίωση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών καθώς και στήριξη των ευπαθών ομάδων

•Προώθηση και ανάπτυξη του Εθελοντισμού και της Κοινωνικής αλληλεγγύης

•Συντονισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση της άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο

•Υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής με στόχο την εξυπηρέτηση και των ΑμεΑ

•Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών και βρεφικών σταθμών καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων •Μέριμνα για την καταβολή επιδομάτων

•Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου και του Κέντρου Κοινότητας

•Σχεδιασμός, προγραμματισμός και μέριμνα για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας

•Μέριμνα για την εύθυμη λειτουργία του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και του Τμήματος της «Κοινωνικής Μέριμνας»