Δήμος Καστοριάς

Όλγα Θεοχάρη-Παπαδάμου

ΘΕΟΧΑΡΗ
27/03/2020

Όλγα Θεοχάρη-Παπαδάμου

Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης – Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου

Ο Δήμος Καστοριάς, μας έχει ανάγκη. Η βούλησή σας θα διαμορφώσει το μέλλον μας. Η επιτυχία θα είναι έργο δικό σας και δικό μας! Εμείς έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας. Δική σας η επιλογή-Δική μας η ευθύνη! Δώστε μας με την ψήφο σας το κλειδί για να δράσουμε, όχι μόνο να ονειρευόμαστε και να ελπίζουμε!

Βιογραφικό

Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Οικονομολόγος-Διατηρεί Φοροτεχνικό-λογιστικό γραφείο

Γεννήθηκα στη Μελβούρνη Αυστραλίας το 1966 και κατάγομαι από τη Λάγκα Καστοριάς.

Είμαι παντρεμένη με τον Ζαχαρία Παπαδάμου και είμαι μητέρα δύο παιδιών, του Χρήστου και της Δήμητρας.

Έχω άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Διετέλεσα Αντιδήμαρχος στον δήμο Αγίας Τριάδας, καθώς και Δημοτικός Σύμβουλος, επικεφαλής αντιπολίτευσης, Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου και Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής του δήμου Αγίας Τριάδος.

Επιπλέον, διετέλεσα Αντιπρόεδρος στο Κέντρο Ελληνικής Γούνας Καστοριάς και Πρόεδρος του Αναγκαστικού Δασικού Συνεταιρισμού Λάγκας.

Email: olgathe@yahoo.com

Αρμοδιότητες

Η Αντιδημαρχία είναι αρμόδια για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των λειτουργιών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που περιλαμβάνει τα Τμήματα:

 1. Γεωργικής ΠαραγωγήςΑνάπτυξης και Εγγείων Βελτιώσεων,
 2. Κτηνοτροφίας και Αλιείας, γ) Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
 3. Απασχόλησης και Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας.

Στην συγκεκριμένη Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξη και προώθηση  του πρωτογενούς τομέα μέσω της συνεργασίας με την Τεχνική Υπηρεσία για συντήρηση, βελτίωση και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής που αφορούν την γεωργία και σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα
 • Προώθηση, προβολή και ανάδειξη των τοπικών και αγροτικών προϊόντων
 • Ανάπτυξη του αγροτουρισμού
 • Παρακολούθηση και συντονισμός ενεργειών για την αποπεράτωση μεγάλων αναπτυξιακών έργων και υποδομών
 • Ενίσχυση και προώθηση καλλιεργειών υψηλής ποιότητας
 • Δημιουργία ενημερωτικών εκδηλώσεων για τον αγροτικό πληθυσμό για βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης εκμεταλλεύσεων, με σκοπό τη βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων καθώς και την ενημέρωση του κοινού για νέες δυναμικές καλλιέργειες
 • Διαχείριση δασικών δασών και βοσκοτόπων
 • Διαχείριση και συντονισμός της λειτουργίας του δημοτικού αγροκτήματος
 • Διαχείριση υδατόπυργων
 • Εποπτεία, έλεγχος και παρακολούθηση των θεμάτων του τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων καθώς και υλοποίηση προγραμμάτων και πολιτικών για την απασχόληση και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • Έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα καθώς και η παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εφαρμογή του νέου νόμου για τα περίπτερα
 • Εποπτεία και παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν την υπαίθρια διαφήμιση
 • Καθορισμός χώρων και όρων λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις, κλπ) και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
 • Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων
 • Σχεδιασμός, εισηγήσεις για την εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων δράσης και τοπικών πρωτοβουλιών ή συμμετοχής σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου
 • Δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή
 • Δημιουργία και στήριξη ‘’επαγγελματικής θερμοκοιτίδας’’
 • Στήριξη των νέων μορφών επιχειρηματικότητας (π.χ. Κοινωνικές Επιχειρήσεις)
 • Έλεγχος και παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας των καταστημάτων
 • Προστασία της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνισμού