Δήμος Καστοριάς

Κωνσταντίνος Τσανούσας

ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ-ΝΤΙΝΟΣ
27/03/2020

Κωνσταντίνος Τσανούσας

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ωρίμανσης Έργων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ώρα για ενέργειες ευθύνης και ευκαιρία για ομαδική δουλειά

Βιογραφικό

Έτος Γέννησης – Τόπος Γέννησης: 1975 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ιδιότητα/Επάγγελμα/Εργασία: Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Σπουδές/Πτυχίο/Μεταπτυχιακά/Γνώσεις/Γλώσσες:

 • Πολιτικών Μηχ/κών Έργων Υποδομής Τ.Ε.Ι.Θ.
 • Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ/κών Α.Π.Θ.

Άλλες δεξιότητες/Χόμπι: Σκραμπλ

Σημαντικές Θέσεις/Συλλογική Δραστηριότητα: Δημοτικός Σύμβουλος Καστοριάς 2006 - 2010

Email: dintsan@hotmail.com

Τηλέφωνο: 6977005034

Αρμοδιότητες

Η Αντιδημαρχία είναι αρμόδια για την άμεση και διαρκή συνεργασία με τους Προέδρους Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους Τοπικών Συμβουλίων για την καταγραφή προβλημάτων, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και την παρακολούθηση εξέλιξής τους στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς επίσης για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των λειτουργιών της

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει τα Τμήματα:

 1. Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων,
 2. Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου,
 3. Ανθρώπινου Δυναμικού,
 4. Διοικητικής Μέριμνας και της Διεύθυνσης ΚΕΠ, που περιλαμβάνει τα Τμήματα:
  1. Εξυπηρέτησης Πολιτών,
  2. Εσωτερικής Ανταπόκρισης.

Στον συγκεκριμένο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

 • Ενεργοποίηση και αναβάθμιση των Τοπικών Συμβουλίων
 • Προγραμματισμός και εκτέλεση επεμβάσεων ανάδειξης, εξωραϊσμού και αναβάθμισης του πυρήνα της πόλης της Καστοριάς
 • Εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου
 • Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου
 • Προετοιμασία για την κατάρτιση του επιχειρησιακού και του τεχνικού προγράμματος
 • Την λειτουργία των ΚΕΠ
 • Τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν και ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό
 • Διαχείριση υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού
 • Σχεδιασμός και εισήγηση βελτιώσεων και παρακολούθηση της εφαρμογής όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την Διοίκηση, την απασχόληση των εργαζομένων και σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις
 • Την εφαρμογή και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος ΙΡΙΔΑ.
 • Μέριμνα για τη φύλαξη, ασφάλεια και καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του Δήμου.
 • Μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού του Δήμου