Δήμος Καστοριάς

logotipodimou

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221 παρ. 8(α) για την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου (Α.Μ 104/2018): «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ » με προεκτιμώμενη αμοιβή: 42.000,00 € (με ΦΠΑ).

Skip to content