- Δήμος Καστοριάς - https://www.kastoria.gov.gr -

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καστοριάς: ” Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καστοριάς”