- Δήμος Καστοριάς - https://www.kastoria.gov.gr -

Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης οικον. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 28 Δεκεμβρίου 2020 έλαβε την 190/20 απόφασή του, με θέμα : «Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικον. έτους 2019 του Δήμου Καστοριάς».

Πατήστε εδώ [1] για να δείτε αναλυτικά την απόφαση.