- Δήμος Καστοριάς - https://www.kastoria.gov.gr -

Διαβούλευση για λήψη κανονιστικής απόφασης ρύθμισης κυκλοφορίας στο υπ’ αριθ. 825 αγροτεμάχιο Κολοκυνθούς.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά στην λήψη κανονιστικής απόφασης ρύθμισης κυκλοφορίας (είσοδος – έξοδος) σε κέντρο αποθήκευσης και διανομής στο υπ’ αριθ. 825 αγροτεμάχιο Κολοκυνθούς. 

Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epzkastorias@gmail.com [1] ή στο fax: 2467024711 (Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 2467351163), μέχρι την Τρίτη, 12/01/2021 και ώρα 14:00.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Τ.Υ & ΤΟΠΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ [2]