- Δήμος Καστοριάς - https://www.kastoria.gov.gr -

Διακήρυξη για τη δημοπρασία εκμίσθωσης του λατομείου της ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.

Η Διακήρυξη και η Περιληπτική Διακήρυξη

για τη δημοπρασία εκμίσθωσης του λατομείου της ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.