Δήμος Καστοριάς

Ανακοινώσεις

Αποζημίωση Αγοράς εντομοαπωθητικών για την προστασία από τον Καταρροϊκό Πυρετό
20/11/2020

Αποζημίωση Αγοράς εντομοαπωθητικών για την προστασία από τον Καταρροϊκό Πυρετό

Καταρροϊκός  Πυρετός των προβάτων

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.165955/18-11-2020 έγγραφο του τμήματος κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, οι κάτοχοι προβάτων δύναται να αποζημιωθούν για τις δαπάνες αγοράς εντομοκτόνων για την αντιμετώπιση των εντόμων-φορέων που είναι υπεύθυνα για τη μετάδοση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου.

Οι λεπτομέρειες αναφέρονται στην αρ.πρωτ. 1777/211994/07-08-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3309/Β’).

Για την καταβολή στους δικαιούχους «άμεσης και προσήκουσας» αποζημίωσης , απαιτείται η υποβολή στο Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς:

  1. Αίτηση αποζημίωσης του δικαιούχου (παρέχεται από την υπηρεσία)
  2. Το πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο τιμολογίου αγοράς εντομοαπωθητικών
  3. Κτηνιατρική συνταγή (για προμήθεια εντομοαπωθητικών σκευασμάτων)
  4. Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής από το οποίο προκύπτει η εφαρμογή των εντομοαπωθητικών σκευασμάτων (συμπληρωμένο από τον κτηνίατρο που έχει εκδώσει την αντίστοιχη κτηνιατρική συνταγή)
  5. Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΒΑΝ του λογαριασμού του δικαιούχου στον οποίο θα κατατεθεί η αποζημίωση