- Δήμος Καστοριάς - https://www.kastoria.gov.gr -

Απολογισμός Δήμου Καστοριάς οικ. έτους 2019.

Η Οικονομική Επιτροπή Καστοριάς στις 8 Δεκεμβρίου 2020 έλαβε την 335/20 απόφασή της, με θέμα : «Έγκριση απολογισμού Δήμου Καστοριάς οικ. έτους 2019».

Πατήστε εδώ [1]  για να δείτε αναλυτικά την απόφαση