Δήμος Καστοριάς

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Υπηρεσίας Δόμησης για την εξυπηρέτηση των πολιτών
03/11/2020

Ανακοίνωση Υπηρεσίας Δόμησης για την εξυπηρέτηση των πολιτών

Στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομία) του δήμου μας θα λειτουργεί αποκλειστικά με ραντεβού.

Για την κατάθεση αιτήσεων κάθε είδους μπορεί να γίνεται χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ydom.kastor@gmail.com, και των κατάλληλων εντύπων αίτησης που επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής εγγράφων και σχεδίων από ζητηθέντες φακέλους οικοδομικών αδειών είτε απαντητικών εγγράφων στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται επί της αιτήσεως. Σε διαφορετική περίπτωση η προσέλευση στην υπηρεσία να γίνεται κατόπιν ραντεβού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2467350316, 2467350314, 2467350317, 2467350306, 2467350387, 2467350219, 2467350319.

Έντυπα αιτήσεων θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία, όπως και στην Ενότητα Εξυπηρέτηση Πολιτών-Δικαιολογητικά

Συνημμένα Αρχεία