- Δήμος Καστοριάς - https://www.kastoria.gov.gr -

Ανακοίνωση του Γραφείου Κοιμητηρίων

Το Γραφείο Κοιμητηρίων του Δήμου Καστοριάς  θα προβεί  τις επόμενες ημέρες στην τοποθέτηση ειδοποιητηρίων  στο Κοιμητήριο του Ιερού Ναού των Αγίων Πάντων, σε τάφους που έχει παρέλθει η επταετία της υποχρεωτικής ταφής ή της παράτασης, των οποίων οι υπόχρεοι ενώ αναζητήθηκαν από την υπηρεσία με κάθε πρόσφορο μέσο ήταν αδύνατη η εύρεση και η ενημέρωσή τους.

Μετά την πάροδο των δύο μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και στις περιπτώσεις που δεν βρεθούν συγγενείς, ο Δήμος Καστοριάς θα προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Καστοριάς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοιμητηρίων του Δήμου Καστοριάς στο τηλέφωνο 2467351113.