- Δήμος Καστοριάς - https://www.kastoria.gov.gr -

Ανακοίνωση για την υποβολή ενστάσεων σε πορίσματα εκτιμήσεων ζημιών του ΕΛ.Γ.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι παραλήφθηκαν από τους αρμόδιους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου Καστοριάς οι πίνακες Εκτιμήσεων Ζημιών για τα παρακάτω ζημιογόνα αίτια:

Για τις παραπάνω αναγγελίες όσοι από τους παραγωγούς δεν συμφωνούν με τα πορίσματα εκτίμησης μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και 29/11/2021

Για τις παραπάνω αναγγελίες όσοι από τους παραγωγούς δεν συμφωνούν με τα πορίσματα εκτίμησης μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και 02/12/2021

 

Για τις παραπάνω αναγγελίες όσοι από τους παραγωγούς δεν συμφωνούν με τα πορίσματα εκτίμησης μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και 06/12/2021

Οι παραγωγοί μπορούν να πληροφορηθούν τα πορίσματα από τους ανταποκριτές. Όσοι από τους παραγωγούς δεν συμφωνούν με τα πορίσματα εκτίμησης μπορούν να υποβάλλουν ένσταση

Γραφείο Μεσοποταμίας : Σιδηροπούλου Ιωάννα τηλ. 2467351413

Δράσκα Πολυνίκη τηλ. 2467351410

Γραφείο Μαυροχωρίου :  Κωνσταντινίδης Χρήστος τηλ. 2467352218

Γραφείο Μανιάκων :        Πανταζή Αγλαία . 2467351623