Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Καστοριάς-Ερωτηματολόγια Εξόδου ΕΣΠΑ 2019-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ν. Π. «ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
Πληρ. Παπανικολάου Μαρία
Τηλ: 2467080348
mail:pskastorias@windowslive.com

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: «Ερωτηματολόγια Εξόδου ΕΣΠΑ περιόδου 2019-2020 Δημοτικών παιδικών Σταθμών Δήμου Καστοριάς»

Ανακοινώνεται ότι:
Από το Σάββατο 01-08-2020 οι γονείς-κηδεμόνες νηπίων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καστοριάς, οι οποίοι ανήκουν στους ωφελούμενους του προγράμματος ΕΣΠΑ περιόδου 2019-2020 μπορούν να ολοκληρώσουν την διαδικασία των ερωτηματολογίων Εξόδων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2467027777 Κα Μάρκου Χρυσούλα.

Καστοριά: 31-07-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΜΟΣ

Σας προτείνουμε...

Skip to content