Καταρροϊκός Πυρετός των προβάτων

αιγοπροβατα

       Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.101467/22-7-2020 έγγραφο του τμήματος κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, έχουν επιβεβαιωθεί 14 εστίες Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, δύο εκ των οποίων εντοπίζονται σε απόσταση περίπου 10 χλμ από την συνοριογραμμή της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας με την ΠΕ Φλώρινας.

            Πρόκειται για νόσημα που οφείλεται σε ιό, μεταδίδεται με τα κουνούπια και προκαλεί μεγάλες απώλειες στις εκμεταλλεύσεις προβάτων. Δεν προσβάλλει τον άνθρωπο.

            Είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης, οπότε οι κτηνοτρόφοι και οι ιδιώτες κτηνίατροι, υποχρεούνται να ενημερώνουν το Τμήμα Κτηνιατρικής σε περίπτωση εμφάνισης κάποιων από τα προαναφερθέντα συμπτώματα.

            Με στόχο την αποτροπή εκδήλωσης νέας επιζωοτίας του νοσήματος στη χώρα μας σημαντικά είναι:

  • Η προληπτική χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών και εντομοκτόνων σκευασμάτων στα ζώα και στα οχήματα μεταφοράς τους
  • Τα κτίρια που τα ζώα ενσταυλίζονται καθώς και ο περιβάλλων χώρος θα πρέπει να ψεκάζονται σε τακτά διαστήματα με κατάλληλα εντομοκτόνα

Σας προτείνουμε...

Skip to content