Αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ

ΕΛΓΑ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ: Στις 05/07/2020 στα αγροκτήματα Καλοχωρίου και Μεσοποταμίας  για την οποία έχουν αναφερθεί ζημιές σε φασόλια και αμπέλια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων στις 20/07/2020.

 Στις 06/07/2020 στο αγρόκτημα Τσάκονης  για την οποία έχουν αναφερθεί ζημιές σε αμπέλια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων στις 21/07/2020.

Στις 06/07/2020 στα αγροκτήματα Μεταμόρφωσης (με αναφερόμενες ζημιές σε δενδρώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά) και Τοιχιού (με αναφερόμενες ζημιές σε δενδρώδεις καλλιέργειες και ντομάτες) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων στις 21/07/2020.

Στις 06/07/2020 στα αγροκτήματα Βασιλειάδας και Μελισσοτόπου (με αναφερόμενες ζημιές σε δενδρώδεις καλλιέργειες, σιτηρά, φασόλια, πατάτες, αραβόσιτο, αμπέλια και κηπευτικά) και Πολυκάρπης (με αναφερόμενες ζημιές σε δενδρώδεις καλλιέργειες) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων στις 21/07/2020.

Στις 06/07/2020 στα αγροκτήματα Καστοριάς και Κεφαλαρίου  για την οποία έχουν αναφερθεί ζημιές σε δενδρώδεις καλλιέργειες με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων στις 21/07/2020.

Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.

Γραφείο Μαυροχωρίου Παπαδοπούλου Αλεξία τηλ. 2467352219

Γραφείο Μαυροχωρίου Κωνσταντινίδης Χρήστος τηλ. 2467352218

 

Γραφείο Μεσοποταμίας Δράσκα Πολυνίκη τηλ. 2467351410

Γραφείο Μεσοποταμίας Σιδηροπούλου Ιωάννα τηλ. 2467351413(και για Κεφαλάρι και Καστοριά για το χρονικό διάστημα που θα απουσιάζει η κα Αναστασοπούλου)

 

Γραφείο Μανιάκων Αναστασοπούλου Βάγια τηλ. 2467351623

 

Δικαιολογητικά: Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής  ΕΛ.Γ.Α. έτους 2020

Σας προτείνουμε...

Skip to content