Κοινοποίηση πίνακα επανεκτιμήσεων ζημιών του ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2016

ΕΛΓΑ

Σας ενημερώνουμε ότι παραλήφθηκαν από τους αρμόδιους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου Καστοριάς οι πίνακες επανεκτιμήσεων Ζημιών για τα παρακάτω ζημιογόνα αίτια:

 • Τ.Κ. Τσάκονης: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 09/09/2016
 • Τ.Κ. Χιλιοδένδρου: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 10/10/2016
 • Τ.Κ. Χιλιοδένδρου: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 09/09/2016
 • Δ.Κ. Μανιάκων: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 19/09/2016
 • Δ.Κ. Μανιάκων: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 09/09/2016
 • Τ.Κ. Ιεροπηγής: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 09/09/2016
 • Τ.Κ. Κορομηλιάς: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 09/09/2016
 • Τ.Κ. Κορομηλιάς: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 19/09/2016
 • Τ.Κ. Λεύκης: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 22/10/2016
 • Τ.Κ. Λεύκης: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 09/09/2016
 • Τ.Κ. Καλοχωρίου: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 09/09/2016
 • Δ.Κ. Μεσοποταμίας: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 09/09/2016
 • Δ.Κ. Κορησού: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 09/09/2016
 • Τ.Κ. Κορησού: ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 10/09/2016
 • Τ.Κ. Αγίας Κυριακής: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 09/09/2016
 • Τ.Κ. Ομορφοκκλησιάς: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 09/09/2016
 • Τ.Κ. Πενταβρύσου: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 09/09/2016
 • Τ.Κ. Χαλάρων: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 09/09/2016
 • Τ.Κ. Βασιλειάδας:  ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 10/09/2016
 • Τ.Κ. Πολυκάρπης: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 09/09/2016
 • Τ.Κ. Μελισσοτόπου: ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 10/09/2016
 • Τ.Κ. Μελισσοτόπου:  ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 09/09/2016
 • Τ.Κ. Μαυροχωρίου: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 09/09/2016
 • Τ.Κ. Λιθιάς: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 09/09/2016

Οι παραγωγοί μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία των ανταποκριτών προκειμένου να πληροφορηθούν σχετικά. Σας γνωρίζουμε ότι τα πορίσματα επανεκτίμησης είναι οριστικά και κατά αυτών ουδεμία αίτηση ή προσφυγή χωρεί.

Σας προτείνουμε...

Skip to content