ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά:17-01-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: -139-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης ,Παιδείας και Αθλητισμού του
Δήμου Καστοριά
Δ/νση: Λεωφ. Κύκνων 1
Πληρ: Μάρκου Χρυσούλα
Τηλ:2467027777
Φαξ:2467027927

Προς Μέλη Δ.Σ.
1. Δοκόπουλο Πέτρο
2. Αλεξανδρίδη Νικόλαο
3. Φουλιρά Στυλιανό
4. Μπότσαρη Βασίλειο
5. Ζησόπουλο Μιχαήλ
6. Παπαγιάννη Κωνσταντίνο
7. Αμανατίδου Χριστίνα
8. Γκαρά Χριστίνα
9. Μακρή Αθηνά
10. Μπίμπα Μαριάνθη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1
Σας προσκαλούμε, την Πέμπτη 23-01-2020 και ώρα 21:00 μ .μ να προσέλθετε στην αίθουσα του ΔΗ.ΝΑ.Κ για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:
1. Ορισμός επιτροπών κατά τον Ν.4412/2016.
2. Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης στο τμήμα Επιτελικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υποστήριξης
3. Αποζημίωση μελών Δ.Σ.
4. Χοροδιδάσκαλος στα ΚΑΠΗ
5. Ορισμός δικηγόρου
6. Εφάπαξ αποζημίωση υπαλλήλων
7. Εμφανίσεις φιλαρμονικής
Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου
Ρήμος Αθανάσιος
Κοινοποίηση : Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παπανικολάου Μαρία

Σας προτείνουμε...

Skip to content