Κανονιστική απόφαση παραχώρησης μίας θέσης στάθμευσης.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καστοριάς στις 23 Δεκεμβρίου 2019 έλαβε την υπ’ αριθ. 60/19 Κανονιστική απόφαση με θέμα: «Έκδοση κανονιστικής απόφασης παραχώρησης ή μη θέσης στάθμευσης επί της οδού Τσόντου Βάρδα 44», σύμφωνα με την οποία:

…………………………………………………………………………………………………………

α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ο μ ό φ ω ν α

Εκδίδει κανονιστική απόφαση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου επί της οδού Τσόντου Βάρδα 44, διαστάσεων 5,0 x 2,5 μ. με τους κάτωθι όρους:

  • Η θέση στάθμευσης θα δεσμευθεί έμπροσθεν της εισόδου της ιδιοκτησίας του ενδιαφερομένου στην οδό Τσόντου Βάρδα 44.
  • Η θέση θα σημανθεί με κατάλληλη οριζόντια κίτρινη διαγράμμιση και κατακόρυφη μεταλλική προσαρμοσμένη πινακίδα P40 κατάλληλων διαστάσεων όπου θα περιέχεται ο αριθμός αδείας.

 

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Καστοριάς

 

Τσανούσας Κωνσταντίνος

Πατήστε εδώ  για να δείτε αναλυτικά την απόφαση.

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content