Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με θέμα “Διατύπωση γνώμης για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2020 του Δήμου Καστοριάς”.

Πατήστε εδώ  για να δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Σας προτείνουμε...

Skip to content