ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά:06-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: -2642-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης ,Παιδείας και Αθλητισμού του
Δήμου Καστοριά
Δ/νση: Λεωφ. Κύκνων 1
Πληρ: Μάρκου Χρυσούλα
Τηλ:2467027777
Φαξ:2467027927

Προς Μέλη Δ.Σ.
1. Δοκόπουλο Πέτρο
2. Αλεξανδρίδη Νικόλαο
3. Φουλιρά Στυλιανό
4. Μπότσαρη Βασίλειο
5. Ζησόπουλο Μιχαήλ
6. Παπαγιάννη Κωνσταντίνο
7. Αμανατίδου Χριστίνα
8. Γκαρά Χριστίνα
9. Μακρή Αθηνά
10. Μπίμπα Μαριάνθη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 22
Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 11-12-2019 και ώρα 20:30 μ .μ να προσέλθετε στην αίθουσα του ΔΗ.ΝΑ.Κ για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα:
1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019

Ο Πρόεδρος τουΝομικού Προσώπου
Ρήμος Αθανάσιος

Κοινοποίηση : Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παπανικολάου Μαρία

Σας προτείνουμε...

Skip to content