Δημοτικά Τέλη 2020

 

 Κ  Α  Ν  Ο  Ν  Ι  Σ  Τ  Ι  Κ  Η              Α  Π Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Δ  Η  Μ  Ο  Τ Ι  Κ  Ο  Υ    Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ     Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 26 Νοεμβρίου 2019   έλαβε την 308/19 Κανονιστική απόφασή του με θέμα «Επιβολή τελών, δικαιωμάτων, εισφορών οικ. έτους 2020 Δήμου Καστοριάς ».

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η επιβολή τελών καθαριότητας, χρήσης πεζοδρομίων, διαφημίσεων, διαμονής παρεπιδημούντων, ταφής, κλπ για το έτος 2020. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

Κίμων Μηταλίδης

Πατήστε εδώ  για να δείτε αναλυτικά την απόφαση.

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content