ΜΕΤΡΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΖΩΔΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

images βοδια

   Σύμφωνα με το αριθ.πρωτ. 109173/6908/18-06-2018 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Καστοριάς, στις 12 Ιουνίου 2018 εντοπίστηκε εστία Οζώδους Δερματίτιδας Βοοειδών στην Ανδριανούπολη της Ευρωπαϊκής Τουρκίας.

  Προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος και η εξάπλωση της νόσου, εφαρμόζεται προληπτικός εμβολιασμός βοοειδών κάθε ηλικίας. Ταυτόχρονα είναι απαραίτητη η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας σε εκτροφές, σφαγεία και κατά την μεταφορά ζώντων ζώων, όπως περιγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

    Επισημαίνεται η αναγκαιότητα της καθημερινής επιτήρησης των βοοειδών και η άμεση ενημέρωση του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Καστοριάς σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων οζώδους δερματίτιδας.

Μέτρα Βιοασφάλειας στις Εκµεταλλεύσεις

Σας προτείνουμε...

Skip to content