Διαδικασία χορήγησης αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις έτους 2018

ampelia

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.34853/2168/28-02-2018 έγγραφο της ΔΑΟΚ Καστοριάς, ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την απόκτηση άδειας φύτευσης για οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, ότι άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή κατάθεσης αίτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η διεύθυνση είναι http://e-services.minagric.gr/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ έως 27 Μαρτίου 2018.

Στην αίτηση θα πρέπει να δηλώνεται η έκταση και οι συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου. Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας , η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης στους αιτούντες γίνεται το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου εκάστου έτους σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, 1ος όροφος, γραφείο 8 & 13, στα τηλέφωνα 24673-50254-245 (Δημητρακοπούλου Ζαφειρία – Μοσχάκης Παναγιώτης)

Σας προτείνουμε...

Skip to content