Απόφαση λήψης μέτρων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών (Ο.Δ.Β.) στην Π.Ε. Καστοριάς λόγω εμφάνισης θετικών κρουσμάτων στην Π.Ε. Φλώρινας

images βοδια

Σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 89608/3929/ 04-07-2016 απόφαση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς, λήφθηκαν μέτρα κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών  στην Π.Ε. Καστοριάς λόγω εμφάνισης θετικών κρουσμάτων στην Π.Ε. Φλώρινας.

            Σύμφωνα με τα μέτρα που ελήφθησαν ορίστηκε Ζώνη Επιτήρησης, καθορίζονται τα μέτρα που θα εφαρμόζονται στην συγκεκριμένη Ζώνη και αφορούν την καταγραφή των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται εντός της ζώνης, την απαγόρευση της κυκλοφορίας, τον περιορισμό των ζώων και τα μέτρα προ και κατά τη σφαγή.

            Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι μπορούν να διαβάσουν το κείμενο της απόφασης που είναι δημοσιοποιημένη στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:ΩΤ0Λ7ΛΨ-5ΥΖ

            Αρμόδια για την εφαρμογή της απόφασης είναι η οικεία Κτηνιατρική Αρχή.

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content