Υπηρεσίες

ΚΕΠ 24673-50301
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 24673-51164
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 24673-51145
Δ/νση Καθαριότητας και Πρασίνου 24670-81318
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 24673-51640
Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής 24673-51105
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 24673-51161
Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης 24673-50314
Δ/νση Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Τουρισμού 24670-28967
Γραφείο  Δημάρχου 24673-51101, 102
Skip to content