Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

Έργο της Δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για  την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού,  ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς την  αντίστοιχη διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από  τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη  και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες  σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των  σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη  στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 

Τηλ. Επικοινωνίας 2467351139 Kαζούκη Σοφία

Fax : 2467351138

Email: sxolikes_epitropes@kastoria.gov.gr

Skip to content