Κατηγορία: Uncategorized

Ποιμνιοστάσιο

Ανακοίνωση για Έκδοση Άδειας Διατήρησης Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

Δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. 940/81279/26.7.2017 με σκοπό τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, των κυρώσεων καθώς και λεπτομερειών εφαρμογής της...

20479915_1112530828883078_4445180082070580812_n

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για...

Είδη-προστασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού»

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού», προϋπολογισμού 18.469,80 € με το ΦΠΑ, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με τους  Κ.Α.Ε.: 20.6061.00-20.6061.01...

images

Αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ σε αμπέλια, φακές και μηδική στις Τ.Κ. Χιλιοδένδρου, Τσάκονης και Πενταβρύσου

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημίες από ΧΑΛΑΖΙ στις 14/07/2017 στις Τοπικές Κοινότητες Χιλιοδένδρου, Τσάκονης και Πενταβρύσου για τις οποίες έχουν αναφερθεί ζημιές σε καλλιέργειες αμπελιού, φακές και μηδικής. Για την υποβολή...

Ψεκαστικά μηχανήματα

Ημερίδα με θέμα: “Σχέδια Βελτίωσης 2017”

        Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς θα πραγματοποιήσει ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Σχέδια Βελτίωσης 2017», στις 20/06/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ,...

Ερωτηματολόγια προς φορείς και πολίτες στα πλαίσια της διαβούλευσης για τη σύνταξη του τελικού ΕΣΣΒΑΑ

Ο Δήμος Καστοριάς εκπονεί το τελικό Επιχειρησιακό Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) για την πόλη της Καστοριάς Έχοντας στόχο την αντιστροφή της εικόνας υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος και των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης...

geotee-500x300

Πρόσκληση για ημερίδα: Προκλήσεις Σύγχρονης Κτηνοτροφίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ               Το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε/Π.Δ.Μ.), ο Δήμος Καστοριάς και ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Καστοριάς, σας καλούν σε ημερίδα με τίτλο: «Προκλήσεις Σύγχρονης Κτηνοτροφίας»             Η εκδήλωση...