Δήμος Καστοριάς

Συνεδρίαση2

11η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 1 Απριλίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα: 1.      Έγκριση ή μη διάθεσης πιστώσεων 2.     ...

06_DRAGOUMIS

ΕΚΘΕΣΗ “ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ”

Ο Δήμος Καστοριάς έχει την ιδιαίτερη τιμή να συνεργασθεί με το  Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ)  και  να παρουσιάσει την έκθεση:  ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ 1874-1933

Συνεδρίαση2

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:   Α/Α Θέματος...

Διαγωνισμός 1

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια κάδων κομποστοποίησης

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει: Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια εκατό (100) κάδων κομποστοποίησης χωρητικότητας 310λτ και πενήντα (50) κάδων κομποστοποίησης χωρητικότητας...