Δήμος Καστοριάς

διαβούλευση

Διαβούλευση για την εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης στη Δ. Κ. Καστοριάς.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους...

διαβούλευση

Διαβούλευση για τη διεξαγωγή αγώνων δρόμου Run Greece.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους...

logo1

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων πρασίνου και προμήθεια ανταλλακτικών χορτοκοπτικών μηχανημάτων

Ο Δήμος Καστοριάς σας καλεί να υποβάλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης προμήθειας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 35.6264.00 και Κ.Α.Ε.: 35.6672.01 του οικονομικού έτους 2019 η αντίστοιχη...

διαβούλευση

Διαβούλευση για την παραχώρηση χώρου στο ΔΕΔΔΗΕ.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους...

έργα

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο : Ανακατασκευή τουαλετών Δημοτικού σχολείου Δισπηλιού

Ο Δήμος Καστοριάς προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ανακατασκευή τουαλετών Δημοτικού σχολείου Δισπηλιού», με αριθμό μελέτης 73/2018 και προϋπολογισμό 26.209,68€+Φ.Π.Α. 24% = 32.500,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες...