Δήμος Καστοριάς

Συνεδρίαση2

18η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα:

ΚΟΡΗΣΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ «Κωνσταντινιδείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορησού» ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΗΝΟΣ OKTΩΒΡΙΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 3/10/2019 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «Ν. Π. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΤΤ.Κ. 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Πληρ.:Πανδώρα Κ. Τζαχαλή Τηλ.2467027777 & 2467051727 Φάξ.2467027927 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ «Κωνσταντινιδείου Δημ. Βιβλιοθήκης...

χοιροι 2

Καταγραφή Οικόσιτων Χοιροειδών

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.145079/01-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Καστοριάς, με δεδομένη τη συνεχιζόμενη εμφάνιση εστιών αφρικανικής πανώλης σε οικόσιτους και άγριους χοίρους στη Βουλγαρία, υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα άμεσης καταγραφής όλων των χοίρων...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 27-09-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: -2033- ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης ,Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς» Πληρ: Μάρκου Χρυσούλα Τηλ:2467027777 Φαξ:2467027927 Προς Μέλη Δ.Σ. 1. Δοκόπουλο Πέτρο 2....

Συνεδρίαση2

17η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:30, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

ΕΛΓΑ

Ανακοίνωση για Κοινοποίηση Πορισμάτων ΠΣΕΑ

Ενημερώνονται όλοι οι καλλιεργητές που κατέθεσαν αίτηση για μειωμένη παραγωγή στην καλλιέργεια ΦΑΣΟΛΙΩΝ έτους 2017, ότι στις 24 Σεπτεμβρίου 2017 ο ΕΛΓΑ απέστειλε τον ‘’Πίνακα Διοικητικού Ελέγχου – Πορίσματα Δικαιούχων Φυτικού’’, για το εγκεκριμένο...

Συνεδρίαση2

Πρόσκληση Δημάρχου για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 78 παρ.1 του Ν.4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» με το οποίο προβλέπεται η συγκρότηση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, στην εν λόγω επιτροπή μετέχουν δημότες και δημότισσες, σε αριθμό ίσο με το 1/3 του...

Skip to content