Δήμος Καστοριάς

Διαβούλευση1

Διαβούλευση για την εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης για ρύθμιση κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς της Δ. Κ. Καστοριάς

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους...

Καταστήματα

Ανακοίνωση για χρήση μουσικής

 Παρακαλούνται οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος , που εκδόθηκε πριν την εφαρμογή της ΚΥΑ 16228/17-06-2017(ΦΕΚ 1723/Β/18-07-2017) και  τον σχετικό Ν.4442/2016 , εφόσον κάνουν χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων  να προβούν άμεσα στην...

biologiki-georgia

Τροποποίηση της αριθ.2848/145689/28-12-2016 Υ.Α. σχετικά με τον ΣΥΜΒΟΥΛΟ του Μέτρου ”Βιολογικές Καλλιέργειες”

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθ. 2066/82545/28-07-2017 Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2706 Β΄)  που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ανάρτησης (ΑΔΑ 7ΞΠ54653ΠΓ-Κ86) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9E%CE%A054653%CE%A0%CE%93-%CE%9A86, καθώς και...

slides-anaptiksi

Έγκριση προτάσεων Δήμου Καστοριάς για χρηματοδότηση από το INTERREG

Ο Δήμος Καστοριάς συμμετέχει στο πρόγραμμα Εδαφικής συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 (INTERREG IPA CROSS BORDER COOPERATION PROGRAMME ”GREECE – ALBANIA 2OI4-2O2O) με 3 έργα που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη...

ΝΟ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

Τιμητική εκδήλωση του Ν.Ο. Μαυροχωρίου

Σε μια τελετή γεμάτη ενθουσιασμό και χαρά που διοργάνωσε ο Ναυταθλητικός Σύλλογος Μαυροχωρίου χθες το απόγευμα, προκειμένου να τιμήσει τους αθλητές του  Χρήστο Στεργιάκα για την 3η θέση που κατέλαβε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας...

φωτο

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καστοριάς.

Με την υπ’ αριθ. 225/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καστοριάς, ο οποίος έχει ως εξής:

Δασικοί Χάρτες

Δελτίο Τύπου για την 4η Τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης Δασικών Χαρτών της Π.Ε. Κοζάνης

              Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι με την υπ. αριθ.110281/03-08-2017 (ΑΔΑ ΩΓ7ΤΟΡ1Γ-Γ6Θ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Κοζάνης, τροποποιήθηκε η υπ.αριθ. 7754/20-01-2017 (ΑΔΑ 65ΚΧΟΡ1Γ-ΞΚΑ) απόφαση, με την οποία αναρτήθηκαν οι...

έρευνα αγοράς

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση έργου

Ο Δήμος Καστοριάς  προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «Μέτρα προστασίας κοινώς ή επικινδύνως ετοιμόρροπων διατηρητέων ή μη κτισμάτων» Α.Μ. 38/2017, µε προϋπολογισμό 17.146,00€ µε ΦΠΑ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία ...