Δήμος Καστοριάς

Συνεδρίαση2

23η Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), σε ειδική συνεδρίαση με θέμα:

Δημαρχείο-1

Ορθή Ενανάληψη Ισολογισμού κληροδοτήματος ΄΄Ζήση Παπαλαζάρου΄΄οικ. έτους 2018

Ορθή Επανάληψη Ισολογισμού κληροδοτήματος ”Ζήση Παπαλαζάρου” οικ. έτους 2018 από 01-01-2018 έως 31-12-2018 (Σχτ. υπ’ αριθμ. 251/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).   ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

agrotes-neoi

Δημοσιοποίηση της Απόφασης ανάρτησης των αποτελεσμάτων του διοικητικού ελέγχου και της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 184657/19-11-2019 έγγραφο  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί: 1) η Απόφαση της Ανάρτησης των αποτελεσμάτων του διοικητικού ελέγχου, με ΑΔΑ: ΩΤΣΑ7ΛΨ-ΨΧΗ στο...

διαβούλευση

Κανονισμός λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες,

διαβούλευση

Προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εργασιών στην οδό Αγίου Αθανασίου

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες,

Συνεδρίαση

13η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

4

Πρόσκληση σε ημερίδα για το πρόγραμμα V-Exelerate

Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Καστοριάς ενημερώνει για τα ακόλουθα: Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης και η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος ACCEL «Ενδοεπιχειρησιακή ...

Δασικοί Χάρτες

Ανακοίνωση Δωρεάς Μελετών

Ο Δήμος Καστοριάς ανακοινώνει ότι: η εταιρεία Trans Adriatic Pipeline AG (TAP), στα πλαίσια της Εταιρικής Ευθύνης της και του Προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων, θα παραδώσει δωρεάν και χωρίς αντάλλαγμα στο Δήμο Καστοριάς...

Skip to content