Δήμος Καστοριάς

ΕΛΓΑ

Αναγγελία για ζημιές από ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στην Τ.Κ. Πολυκάρπης

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημιές από ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στις 27/05/2019 στην Τοπική Κοινότητα Πολυκάρπης για την οποία έχουν αναφερθεί ζημιές σε μηδική και τριφύλλι. Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να...

Έσοδα

Δελτίο Τύπου για την ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους

Σύμφωνα με τον Ν.4611/2019 (άρθρα 110 έως 117), δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους δήμους, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και την 16/07/2019 (δύο μήνες από την έναρξη ισχύος των...

ΕΛΓΑ

Αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ στην Τ.Κ. Πολυκάρπης και ΒΡΟΧΟΠΟΤΩΣΗ στην Τ.Κ. Κορησού

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ στις 14/05/2019 στην Τοπική Κοινότητα Πολυκάρπης για την οποία έχουν αναφερθεί ζημιές σε οπορωφόρα και από ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στις 23/05/2019 στην Τοπική Κοινότητα Κορησού σε...

Δημος Καστοριας

Κληροδότημα «ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΣΑ» προϋπολογισμός οικ. έτους 2019 (1η Τροποποίηση)

(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 69054/16-05-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, σχετική η υπ’ αριθμ. 55/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Εκδρομές των ΚΑΠΗ για Βόλο και Πόρτο Χέλι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 20/05/2019 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ν. Π. «ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Πληρ: Παπανικολάου Μαρία Τηλ. 2467080348 mai:pskastorias@windowslive.com ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας...

ΕΛΓΑ

Αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ στις 14/05/2019 στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης για την οποία έχουν αναφερθεί ζημιές σε οπορωφόρα. Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην...

Δημαρχείο-2

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – Απαλλαγή από τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού

Σύμφωνα, με την παρ.2, άρθρο 222, Ν.4555/2018, όπως τροποποιήθηκε  με το  άρθρο  103, Ν.4604/2019, ορίζεται η 31/12/2019 ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και φωτισμού των...