Δήμος Καστοριάς

εικονα αποχιονισμου

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για: ” Εργασίες αποχιονισμού Δήμου Καστοριάς ” με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για: ” Εργασίες αποχιονισμού Δήμου Καστοριάς ” με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, για τις κάτωθι Δ.Ε.: 1) ” Εργασίες αποχιονισμού Δ.E. Αγίων Αναργύρων ” με Α.Μ.: 56/2019....

ampelia

Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών 2019-2020

Σύμφωνα με το α.π: 160015/09-10-2019 έγγραφο  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς ορίζεται η χρονική περίοδος υποβολής δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2019. Συγκεκριμένα: Σύμφωνα με την...

BUSINESSSTART

Παράταση της πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας μέσω της ίδρυσης νέων και του εκσυγχρονισμού υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού

Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Καστοριάς σας ενημερώνει για τα ακόλουθα: Με απόφαση του περιφερειάρχη κ. Κασαπίδη Γεώργιου παρατείνεται η πρόσκληση για τη χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών και...

ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΕΙΟ-ΩΔΕΙΟ

ΤΟ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς καλωσορίζουμε την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 το ωδείο  Φιλίππος Νάκας (παράρτημα Θεσσαλονίκης) στην Καστοριά με συναυλία «ο ήχος του καμβά», διάλεξη – σεμινάριο «οι σιωπηλές εικόνες» και...

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια μικρού φορτηγού με καρότσα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου», προϋπολογισμού 20.000,00 € με το ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη: Τη με αριθμό πρωτ. 14255/12-8-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005429878) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια μικρού φορτηγού με καρότσα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου», προϋπολογισμού000,00 € με το ΦΠΑ,...

20479915_1112530828883078_4445180082070580812_n

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών...

Skip to content