Δήμος Καστοριάς

Διαγωνισμός-2

Περίληψη δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (πρώην Κοινοτικού καταστήματος Βυσσινιάς) στη Δ.Ε. Βιτσίου του Δ. Καστοριάς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Βυσσινιάς) στην Δημοτική Ενότητα Βιτσίου του Δήμου Καστοριάς, συνολικού εμβαδού 179,56 τ. μ. με σκοπό να χρησιμοποιηθεί...

DSC_0047

Πρόσκληση για βελτίωση θέσης λαϊκής αγοράς

Ο Δήμος Καστοριάς σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.4497/2017 και της παρ.20 της εγκυκλίου 01/2018 της Δ/νσης Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου ,του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής...

logo1

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Α.Μ. 24/2018)

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης προμήθειας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 30.7135.22 του οικονομικού έτους 2018 ,...

anakoinosi-580x290

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στον Α’...

logo1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ...

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Άδεια χρήσης μη βιολογικού σπόρου

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.107388/6822/12-06-2018 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Καστοριάς, καλούνται οι παραγωγοί που επιθυμούν την έκδοση άδειας  χρήσης μη βιολογικού σπόρου να υποβάλλουν το αίτημά τους εγγράφως στο Γραφείο 2 (Γραμματεία)...

DSC_2385

Αγιασμός της μετεγκατάστασης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστοριάς

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, ο Αγιασμός της μετεγκατάστασης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστοριάς, στο ισόγειο του 1ου Γυμνασίου (Καραβαγγέλη αριθ. 23). Ο Δήμαρχος Καστοριάς κ. Ανέστης Αγγελής, σε δηλώσεις του τόνισε ότι η...

Συνεδρίαση2

11η πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 20:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:   Α/Α ΤΙΤΛΟΣ...