Δήμος Καστοριάς

logo_kastoria_transparent

Προμήθεια κλιματιστικών συσκευών παιδικών Δ.Ε. Μεσοποταμίας – Μακεδνών – Αγ. Αναργύρων – Βιτσίου – Κορεστείων ” (Α.Μ.: 96/2018).

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης προμήθειας, δαπάνης 18.000,00 € που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 30.7133.06 του οικονομικού...

logo_kastoria_transparent

Προμήθεια κλιματιστικών συσκευών παιδικών – βρεφικών σταθμών Δ.Ε. Καστοριάς – Αγίας Τριάδας (Α.Μ.: 95/2018)

 Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης προμήθειας, δαπάνης 18.000,00 € που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 30.7133.05 του οικονομικού...

Συνεδρίαση

14η Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

1412224131103

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ 14.680,36 € ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς, ύστερα από τη με αριθμό 207/2018 (ΑΔΑ: Ω8ΧΙΩΕΥ-Ρ45) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών Δήμου και Νομικών Προσώπων του Δήμου,...

Συνεδρίαση2

24η πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

έργα

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών Δ.Ε ανά κατηγορία έργου έτους 2019

Ο Δήμος Καστοριάς προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών  , για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6, του άρθρου 118, του  Ν. 4412/2016 (απ ευθείας ανάθεση), για το...

Δημαρχείο-2

Δελτίο Τύπου

Με αφορμή κατευθυνόμενα σχόλια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας περί αυξήσεων τελών καθαριότητας και φωτισμού στο Δήμο Καστοριάς¨           Γνωστοποιούμε στους Δημότες ότι επί τέσσερα χρόνια δεν υπήρχε καμμία αύξηση, αντίθετα μάλιστα έγινε...