Δήμος Καστοριάς

Δημαρχείο-2

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης

Ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Επίστρωση με ελαστικές πλάκες Ασφαλείας προαύλιων χώρων σχολείων».  (αρ. μελ.05/2018), προϋπολογισμού 30,000,00€ (ΜΕ  Φ.Π.Α.)με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμένων στο Μητρώο...

Δημαρχείο-1

Απολογισμός – Ισολογισμός κληροδοτήματος ”Γεωργίου Δαμ. Μαυροβίτη” οικ. έτους 2018

Απολογισμός – Ισολογισμός κληροδοτήματος ”Γεωργίου Δαμ. Μαυροβίτη” οικ. έτους 2018 από 01-01-2018 έως 31-12-2018. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Δημαρχείο-1

Απολογισμός – Ισολογισμός κληροδοτήματος ”Ζήση Παπαλαζάρου” οικ. έτους 2018

Απολογισμός – Ισολογισμός κληροδοτήματος ”Ζήση Παπαλαζάρου” οικ. έτους 2018 από 01-01-2018 έως 31-12-2018. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018  

Δημαρχείο-1

Απολογισμός – Ισολογισμός κληροδοτήματος ”Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα” οικ. έτους 2018

Απολογισμός – Ισολογισμός κληροδοτήματος ”Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα” οικ. έτους 2018 από 01-01-2018 έως 31-12-2018. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018  

agrotes-neoi

Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ: 15276/881/29-01-2019 έγγραφο  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς που αφορά το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΘ14653ΠΓ-ΩΘΡ), η υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας...

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ ΣΤΟ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 27 Ιανουαρίου οι απολυτήριες πτυχιακές εξετάσεις πιάνου στο Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς. Η σπουδάστρια του Ωδείου Βιβή Παλαπαΐδου, μαθήτρια στην τάξη πιάνου της κας Αθανασίας Παπουλίδου απέκτησε πτυχίο πιάνου μετά από εξετάσεις...

Δημαρχείο-1

Κληροδότημα ”Ζήση Παπαλαζάρου” προϋπολογισμός οικ. έτους 2019

     (εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 6431/17-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΖΧ5ΟΡ1Γ-ΥΒ2) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, σχετική η υπ’ αριθμ. 243/2018 (ΑΔΑ: ΨΞ7ΖΩΕΥ-ΘΜ0) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Δημαρχείο-2

Ενημέρωση για ετεροδημότες νέους εκλογείς (γεννηθέντες το 2002)

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4989/24-01-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,  Δ/νση Εκλογών &  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι νέοι εκλογείς (γεννηθέντες το 2002) που διαμένουν στον Δήμο Καστοριάς και δεν είναι δημότες του Δήμου, μπορούν να...