Δήμος Καστοριάς

ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΕΙΟ-ΩΔΕΙΟ

ΤΟ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς καλωσορίζουμε την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 το ωδείο  Φιλίππος Νάκας (παράρτημα Θεσσαλονίκης) στην Καστοριά με συναυλία «ο ήχος του καμβά», διάλεξη – σεμινάριο «οι σιωπηλές εικόνες» και...

20479915_1112530828883078_4445180082070580812_n

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών...

Συνεδρίαση

9η Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Διαβούλευση

Διαβούλευση για την έκδοση κανονιστικής απόφασης δέσμευσης ή μη πέντε (5) θέσεων στάθμευσης επί της Χριστοπούλου.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους...

Διαβούλευση

Διαβούλευση παραχώρησης ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, επί της Ερμού 1, στην Κοινότητα Καστοριάς.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους...

Διαβούλευση

Διαβούλευση για τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Καστοριάς.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους...

Skip to content