Δήμος Καστοριάς

Συνεδρίαση

3η Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Διαβούλευση

Λήψη κανονιστικής απόφασης μονίμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη διαμόρφωση του κόμβου εισόδου επέκτασης Φουντουκλή της πόλης Καστοριάς.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους...

Δημαρχείο-1

Αναμόρφωση 1η προϋπολογισμού 2017 του κληροδοτήματος Γεωργίου Δαμ. Μαυροβίτη

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΜΑΥΡΟΒΙΤΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικ. έτους  2017  (εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 29283/03-03-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, σχετική η υπ΄ αριθμ. 21/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

logo_kastoria_transparent-300x170

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για “Συμπλήρωση και υποβολή φακέλου ΔΕΔΔΗΕ για νέα σύνδεση ή μεταβολή ή επανέλεγχο υφιστάμενης παροχής”.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για “Συμπλήρωση και υποβολή φακέλου ΔΕΔΔΗΕ για νέα σύνδεση ή μεταβολή ή επανέλεγχο υφιστάμενης παροχής”.    Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για...

agrotes-neoi

Ανακοίνωση για Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης 2017 από Αγροτικό Συνεταιρισμό Καστοριάς

Καλούνται όλοι οι παραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς που επιθυμούν να υποβάλλουν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2017 να προσέρχονται στον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Καστοριά, Γράμμου 62, Πρώην ΕΝΩΣΗ)...