Δήμος Καστοριάς

διαβούλευση

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων της Αποκριάς στη Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους...

Συνεδρίαση

2η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Ψεκαστικά μηχανήματα

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση γεωτρήσεων στις Τ.Κ. Πολυκάρπης και Μαυροχωρίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση γεωτρήσεων στις Τοπικές Κοινότητες Πολυκάρπης (περιοχή Βονταβάζα) και Μαυροχωρίου (περιοχή Αϊ – Θανάσης).

σήμαΕΕ

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Καστοριάς σας ενημερώνει για την Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» η οποία στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται: –...

εμβλημα Δημου

Κληροδότημα ” Γεωργίου Δαμιανού Μαυροβίτη” προϋπολογισμός οικ. έτους 2019

     (εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 18515/08-02-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, σχετική η υπ΄ αριθμ. 244/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΕΛΓΑ

Ανακοίνωση για την υποβολή ενστάσεων σε πορίσματα εκτιμήσεων ζημιών του ΕΛ.Γ.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι παραλήφθηκαν από τους αρμόδιους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου Καστοριάς οι πίνακες Εκτιμήσεων Ζημιών για τα παρακάτω ζημιογόνα αίτια: Τ.Κ. Αυγής: ΧΑΛΑΖΙ,  20/05/2018 Τ.Κ. Αυγής: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 28/06/2018 Τ.Κ. Αυγής: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της...

Συνεδρίαση

1η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

έργα

Ανακοίνωση Ηλεκτρονικής Κλήρωσης

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών...