Πορίσματα Δικαιούχων Φυτικού «ΕΤΗΣΙΟ 2017» -ΤΚ Μανιάκων

ΕΛΓΑ

       Ενημερώνονται όλοι οι καλλιεργητές της κοινότητας Μανιάκων που κατέθεσαν αίτηση για μειωμένη παραγωγή στην καλλιέργεια ΣΙΤΗΡΩΝ έτους 2017, ότι στις 4 Αυγούστου 2020 ο ΕΛΓΑ απέστειλε τον ‘’Πίνακα Διοικητικού Ελέγχου – Πορίσματα Δικαιούχων Φυτικού’’, για το εγκεκριμένο πρόγραμμα ΚΟΕ ‘’ΕΤΗΣΙΟ 2017’’, στον οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των  παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης καθώς επίσης και τα πορίσματα εκτίμησης ζημίας των δικαιούχων παραγωγών.

          Ο Πίνακας βρίσκεται στα γραφεία των ανταποκριτών του ΕΛ.Γ.Α. και είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων προς ενημέρωση για τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή μέχρι την 03/09/2020. Συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και τα πορίσματα εκτίμησης της ζημιάς του. Όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση ένστασης για διοικητικό έλεγχο ή αίτηση επανεκτίμησης για πόρισμά του μέσα στην παραπάνω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών.

           Οι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή να προσέρχονται στα γραφεία των κατά τόπους ανταποκριτών (στο γραφείο που κατατέθηκε η αίτηση)

Γραφείο Μεσοποταμίας :

Δράσκα Πολυνίκη τηλ. 2467351410

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content