Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά: 10-08-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: -1707-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης ,Παιδείας και Αθλητισμού του
Δήμου Καστοριά
Δ/νση: Λεωφ. Κύκνων 1
Πληρ: Μάρκου Χρυσούλα
Τηλ:2467027777
Φαξ:2467027927

Προς Μέλη Δ.Σ.
1. Δοκόπουλο Πέτρο
2. Αλεξανδρίδη Νικόλαο
3. Φουλιρά Στυλιανό
4. Μπότσαρη Βασίλειο
5. Ζησόπουλο Μιχαήλ
6. Παπαγιάννη Κωνσταντίνο
7. Αμανατίδου Χριστίνα
8. Γκαρά Χριστίνα
9. Μακρή Αθηνά
10. Μπίμπα Μαριάνθη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 19
Για τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε, την Παρασκευή 14-08-2020 και ώρα 17:00 μ .μ να προσέλθετε στην αίθουσα του ΔΗ.ΝΑ.Κ για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:
1.Ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» 2020-2021

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου

Ρήμος Αθανάσιος

Κοινοποίηση : Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παπανικολάου Μαρία

Σας προτείνουμε...

Skip to content