Αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ στις κοινότητες Φωτεινής, Πολυκάρπης και Μακροχωρίου

ΕΛΓΑ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ΧΑΛΑΖΙ στις 25/8/2020 για τη Φωτεινή, την Πολυκάρπη και το Μακροχώρι. Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.
 
Γραφείο Μαυροχωρίου Παπαδοπούλου Αλεξία τηλ. 2467352219
Γραφείο Μαυροχωρίου Κωνσταντίδης Χρήστος τηλ. 2467352218
Γραφείο Μεσοποταμίας Σιδηροπούλου Ιωάννα τηλ. 2467351413
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι στις 09/09/2020.
Δικαιολογητικά: Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής  ΕΛ.Γ.Α. έτους 2020

Σας προτείνουμε...

Skip to content