Πορίσματα Δικαιούχων Φυτικού «ΕΤΗΣΙΟ 2017» (Σιτηρά)

ΕΛΓΑ

Ενημερώνονται όλοι οι καλλιεργητές που κατέθεσαν αίτηση για μειωμένη παραγωγή στην καλλιέργεια ΣΙΤΗΡΩΝ έτους 2017, ότι στις 17 Ιουλίου 2020 ο ΕΛΓΑ απέστειλε τον ‘’Πίνακα Διοικητικού Ελέγχου – Πορίσματα Δικαιούχων Φυτικού’’, για το εγκεκριμένο πρόγραμμα ΚΟΕ ‘’ΕΤΗΣΙΟ 2017’’, στον οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των  παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης καθώς επίσης και τα πορίσματα εκτίμησης ζημίας των δικαιούχων παραγωγών.

          Ο Πίνακας βρίσκεται στα γραφεία των ανταποκριτών του ΕΛ.Γ.Α. και είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων προς ενημέρωση για τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή μέχρι την 13/08/2020. Συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και τα πορίσματα εκτίμησης της ζημιάς του. Όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση ένστασης για διοικητικό έλεγχο ή αίτηση επανεκτίμησης για πόρισμά του μέσα στην παραπάνω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών.

 

          Οι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή να προσέρχονται στα γραφεία των κατά τόπους ανταποκριτών (στο γραφείο που κατατέθηκε η αίτηση)

Γραφείο Μεσοποταμίας :

Δράσκα Πολυνίκη τηλ. 2467351410

Σιδηροπούλου Ιωάννα τηλ. 2467351413

 

Γραφείο Μαυροχωρίου:

Παπαδοπούλου Αλεξία τηλ. 2467352219

Κωνσταντινίδης Χρήστος τηλ. 2467352218

 

Γραφείο Μανιάκων:

Αναστασοπούλου Βάια τηλ. 2467351623

Σας προτείνουμε...

Skip to content