ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: Εγγραφές μέσω ΕΣΠΑ

εεταα παιδικοι σταθμοι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά: 17-07-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ν. Π. «ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
Πληρ. Παπανικολάου Μαρία
Τηλ: 2467080348
mail:pskastorias@windowslive.com


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: «Εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καστοριάς, μέσω ΕΣΠΑ»

Ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 17-07-2020 ξεκινά η διαδικασία εγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ, με την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες νηπίων μπορούν να απευθύνονται:
 Στα γραφεία του Νομικού Προσώπου στο κτίριο ΔΗΝΑΚ, επί της Λεωφόρου Κύκνων
 Από Δευτέρα έως Παρασκευή
 Ώρες εξυπηρέτησης: 08:00 π.μ. έως 14:00μ.μ.
 Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2467400427 :Μπίμπα Μαριάνθη
2467027777: Καμπούρη Μαρία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΜΟΣ

Σας προτείνουμε...

Skip to content