Κανονιστική Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καστοριάς την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020 έλαβε την υπ’ αριθ. 6/20 Κανονιστική απόφαση με θέμα: «Έκδοση ή μη κανονιστικής απόφασης που αφορά στη διαρρύθμιση – λειτουργία του χώρου στάθμευσης του Ο.Τ. 227 (χώρος ψυχαγωγίας αθλοπαιδιών-κ.χ. πράσινο, ΚΑΠΗ, κτίριο Τουρισμού επί της οδού Αθ. Διάκου), στην Κοινότητα Καστοριάς», σύμφωνα με την οποία:

…………………………………………………………………………………………………………

α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ο μ ό φ ω ν α

 

Εκδίδει Κανονιστική απόφαση που αφορά στη διαρρύθμιση – λειτουργία του χώρου στάθμευσης του Ο.Τ. 227 (χώρος ψυχαγωγίας αθλοπαιδιών-κ.χ. πράσινο, ΚΑΠΗ, κτίριο Τουρισμού επί της οδού Αθ. Διάκου), στην Κοινότητα Καστοριάς.

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν, είναι οι ακόλουθες:

  1. οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης ΙΧ επιβατηγών οχημάτων παραπλεύρως και κατά μήκος της νησίδας – πεζοδρομίου της οδού Αθ. Διάκου. Οι θέσεις αυτές, ένδεκα (11) στον αριθμό, ορίζονται διαγώνια, ενώ η πρώτη από αυτές προορίζεται για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ,
  2. οριοθέτηση χώρου για την προσωρινή στάθμευση τριών λεωφορείων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, από την πλευρά του πρασίνου του κοινόχρηστου χώρου,
  3. τοποθέτηση πινακίδων οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης των παραπάνω θέσεων:

           α) για τη θέση στάθμευσης των λεωφορείων θα τοποθετηθεί πινακίδα Ρ-40 με την ένδειξη «πλήν Λεωφορείων»,

           β) για τις θέσεις επιβατηγών οχημάτων θα τοποθετηθεί πινακίδα Ρ-43 απαγόρευση στάθμευσης (όχι στάσης) με την ένδειξη «6:00 έως 18:00» και

           γ) για τη θέση ΑμεΑ θα τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήμανση της θέσης και

  1. αποξήλωση οποιουδήποτε είδους σήμανσης του χώρου που βρίσκεται σε αντίθεση με την παρούσα ρύθμιση.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Καστοριάς

Τσανούσας Κωνσταντίνος

Πατήστε εδώ  για να δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Σας προτείνουμε...

Skip to content