Απόφαση Δημάρχου 266/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 266/2020 με θέμα:Τροποποίηση Συμπλήρωση της αριθμ. 339/2019 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Καθορισμός Αντιδημαρχιών, Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»”.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Σας προτείνουμε...

Skip to content