Αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ

ΕΛΓΑ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ στις 25/07/2020 στα αγροκτήματα Τοιχιού, Μεταμόρφωσης, Πολυκάρπης και Μελισσοτόπου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων στις 10/08/2020.

Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.

Γραφείο Μαυροχωρίου Παπαδοπούλου Αλεξία τηλ. 2467352219

Γραφείο Μαυροχωρίου Κωνσταντινίδης Χρήστος τηλ. 2467352218

 

Δικαιολογητικά: Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής  ΕΛ.Γ.Α. έτους 2020

Σας προτείνουμε...

Skip to content