Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ” Εργασίες επιθεώρησης συντήρησης και επισκευής πυροσβεστικών μέσων ” (Α.Μ.: 16/2020)

  Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης εργασίας, δαπάνης 2.000,00 € που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 30.7336.04 του οικονομικού έτους 2020, χρηματοδότησης ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ, εγκρίθηκε η αντίστοιχη δαπάνη και διατέθηκε πίστωση με την αριθ. πρωτ. 13462/21-05-2020 (ΑΔΑ :6ΔΚΥΩΕΥ-7ΕΜ) απόφαση του Δημάρχου Καστοριάς.

 

  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους στην: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Η/Μ Έργων , σηματοδότησης & εγκαταστάσεων  (έδρα : Πυθαγόρα 1 , Μανιάκοι Καστοριάς, Τ.Κ. 52100) υπόψη του κ. Αναστασίου Πασσαλή την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 10:30 π.μ.. Αμέσως μετά  θα αποσφραγιστούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία.  

 

  Η διαδικασία για την σύναψη τα σύμβασης θα είναι απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο του προϋπολογισμού.

 

 Η τεχνική έκθεση, ο προϋπολογισμός, η συγγραφή υποχρεώσεων και το έντυπο προσφοράς για την ανωτέρω εργασία διατίθενται δωρεάν. Πληροφορίες για την παρούσα εργασία παρέχονται από τον κ. Αναστάσιο Πασσαλή στο τηλ. επικοινωνίας 24673 51647 κατά τα εργάσιμες ημέρες και ώρες .

 

 

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. Δήμου Καστοριάς

 

 

 

Ανδρέας Μόκκας

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

MSc Α΄ β

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2020,

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2020,

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2020

Σας προτείνουμε...

Skip to content