Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικον. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 22 Μαΐου 2020 έλαβε την υπ’ αριθ. 74/20 απόφαση με θέμα «Τροποποίηση – διόρθωση της υπ’ αριθ. 23/2020 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου οικον. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς», ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού».

Πατήστε εδώ  για να δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Σας προτείνουμε...

Skip to content