Αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ στο αγρόκτημα Χιλιοδένδρου

ΕΛΓΑ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημιές ΧΑΛΑΖΙ στις 21/05/2020 στο Χιλιόδενδρο για την οποία έχουν αναφερθεί ζημιές σε δενδρώδεις καλλιέργειες. Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α.

Γραφείο Μεσοποταμίας Δράσκα Πολυνίκη τηλ. 2467351410

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι η 05/06/2020.

Δικαιολογητικά: Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής  ΕΛ.Γ.Α. έτους 2020

Σας προτείνουμε...

Skip to content