Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄Τριμήνου οικ. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς

16/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου οικ. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς»

16 ΟΡΘΗ

Σας προτείνουμε...

Skip to content